A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 13
Paleczny-Zapp Magdalena Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 15
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 6
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 33
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Peretiatkowicz Roman Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 5
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 3
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 2
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 11
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 20
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 14
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 13
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 2
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Fizyki 1
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 21
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 16
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 7
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Porębska-Kulik Wiesława Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 3
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 22
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 23
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 14
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 6
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3