A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 4
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 22
Paleczny-Zapp Magdalena Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 21
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 10
Paszek Zbigniew Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 37
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 8
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Peretiatkowicz Roman Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Petrow Waldemar Dział Współpracy z Zagranicą 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 9
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 4
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 4
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 13
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 25
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 18
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 14
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 5
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Fizyki 1
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 30
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 21
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 9
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Porębska-Kulik Wiesława Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 5
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 33
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 28
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 14
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3