A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 28
Paleczny-Zapp Magdalena Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 21
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 13
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 51
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 10
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Peretiatkowicz Roman Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Peszko Grzegorz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy Międzynarodowej 6
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 14
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 7
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 12
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 16
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 35
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 17
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 6
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa 1
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 45
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 16
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 27
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 16
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 7
Porębska-Kulik Wiesława Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 9
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 46
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 35
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 10
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 6
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 18
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 21
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3