A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 28
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 1
Paleczny-Zapp Magdalena Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 21
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 16
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 48
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 7
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 11
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Peretiatkowicz Roman Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 20
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 5
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 15
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 14
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 44
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 31
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 16
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 5
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 49
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 20
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 32
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 19
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 12
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Porębska-Kulik Wiesława Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 9
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 60
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 40
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 12
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 23
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 25
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3