A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Obora Hubert ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 92
Oczkowska Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 159
Odorowicz Agnieszka ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Odrobina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 47
Okręglicki Andrzej ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Olbrycht Beata Elżbieta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Pracy 7
Olech Jakub ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 5
Olech-Nowak Alicja ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Olejnik Barbara ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Oleksy Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Oleksy Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 13
Oleksy Alicja ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Olszak Irena ORCID Studium Języków Obcych 1
Olszewska-Łabędź Beata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Optołowicz-Jagannathan Alicja ORCID Biblioteka Główna 4
Oramus Marek ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 1
Orłowska Joanna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Orzeł Karolina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 32
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 105
Osiewalska Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Osiewalski Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 282
Osikowicz Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Ostasz Lidia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 135
Ostrowska Barbara ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 53
Ostrowski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Administracja wydziału 98
Owsiak Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 134
Owsiak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 328
Owsiak Tomasz ORCID Wydział Finansów 1
Oyrzanowski Bronisław ORCID Zakład Geografii Gospodarczej 1
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 9
Ożóg Katarzyna ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID