A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Oczkowska Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 15
Okręglicki Andrzej ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Olbrycht Beata Elżbieta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Pracy 7
Olech-Nowak Alicja ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Oleksy Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Olszak Irena ORCID Studium Języków Obcych 1
Osiewalski Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 73
Ostasz Lidia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 4
Ostrowska Barbara ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 13
Ostrowski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Administracja wydziału 55
Owsiak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 61
Oyrzanowski Bronisław ORCID Zakład Geografii Gospodarczej 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID