A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Obora Hubert ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 39
Oczkowska Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 93
Odorowicz Agnieszka ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Odrobina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Okręglicki Andrzej ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Olbrycht Beata Elżbieta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olbrycht Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Pracy 7
Olech-Nowak Alicja ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Olejnik Barbara ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Oleksy Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Oleksy Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 2
Oleksy Alicja ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 3
Olszak Irena ORCID Studium Języków Obcych 1
Optołowicz-Jagannathan Alicja ORCID Biblioteka Główna 2
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 62
Osiewalski Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 218
Osikowicz Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 12
Ostasz Lidia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 88
Ostrowska Barbara ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 39
Ostrowski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Administracja wydziału 98
Owsiak Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 83
Owsiak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 246
Oyrzanowski Bronisław ORCID Zakład Geografii Gospodarczej 1
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID