A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Obora Hubert ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 108
Oczkowska Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 183
Odorowicz Agnieszka Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Odrobina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 79
Ogorzały Justyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Ogórek Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa 6
Olbrycht Beata Elżbieta Jednostka Międzywydziałowa Katedra Handlu Zagranicznego 1
Olech Jakub ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 15
Olech-Nowak Alicja Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Olejnik Paweł Wydział Finansów i Prawa 1
Oleksy Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 37
Oleksy Alicja Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Olszewska-Łabędź Beata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 7
Optołowicz-Jagannathan Alicja Biblioteka Główna 4
Oramus Marek ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 19
Orłowska Joanna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 2
Orzeł Karolina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 49
Osiewalska Anna ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 112
Osiewalska Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Osiewalski Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 266
Osikowicz Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Ostasz Lidia ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 148
Ostrowska Barbara Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 42
Ostrowski Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Administracja wydziału 40
Owsiak Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 158
Owsiak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 335
Owsiak Tomasz Wydział Finansów 1
Ozharovskyi Oleh Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Ożga Paweł Wydział Finansów i Prawa 6
Ożóg Janina ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Ożóg Katarzyna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID