A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Nalepka Adam ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 43
Nehring Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Nesterak Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Niemczyk Agata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 13
Niestrój Roman ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 109
Niezgoda Janusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Niklewicz Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 13
Nita-Światłowska Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 10
Nitkiewicz Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Niżnik Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Nowaczyński Cezary ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka ORCID Biuro Programów Zagranicznych 1
Nowak Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 6
Nowak Zygmunt ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Nowakowska Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 9
Nowarska Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 6
Noworól Aleksander ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 2
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID