A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Najbar Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 40
Najda-Janoszka Marta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 41
Najman Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 12
Nalepka Adam ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 163
Nehring Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Nemish Yuriy ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Nesterak Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 164
Niedużak Marcin ORCID Wydział Zarządzania 4
Niedźwiedzka Marzena ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 3
Niemczyk Agata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 157
Niestrój Roman ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 85
Niewczas-Dobrowolska Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 23
Niezgoda Janusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 38
Niklewicz Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 34
Nita-Światłowska Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 94
Nitkiewicz Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 36
Niżnik Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 40
Noga Gracjana ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 13
Norkowska Emilia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Nowaczyński Cezary ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Nowak Agnieszka ORCID Biuro Programów Zagranicznych 6
Nowak Jarosław ORCID Wydział Zarządzania 1
Nowak Marlena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 2
Nowak Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 4
Nowak Zygmunt ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Nowak-Gruca Aleksandra ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 12
Nowakowska Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 10
Nowarska Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 18
Nowicki Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 74
Noworól Aleksander ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 60
Nuzzo Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 7
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID