A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 18
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 13
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 11
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 4
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Makowski Mariusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 16
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 18
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Michalik Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 17
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 31
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 50
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 11
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 19
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Motyka Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Mroczek Arkadiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1