A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 3
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 8
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 6
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 7
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 6
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 78
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Michoń Ferdynand Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 12
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 7
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 46
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 12
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 10
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 18
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 2