A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 72
Machaczka Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 25
Machaczka Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11
Machnik-Pado Agata ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Maciaszek Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 46
Maciaszek-Roberts Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 16
Maciejewski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 23
Maciejowska Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 111
Maciejowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 129
Maciuszek Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 16
Madej Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 27
Madej Wojciech ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Magiera Agata ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Majchrzycka-Guzowska Alina ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Majewski Henryk ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 18
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 13
Makowiec Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 21
Makowski Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Makówka Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Badań Konsumpcji 11
Maksymiak Elżbieta ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 8
Malawski Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 108
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 101
Małecka Barbara ORCID Biblioteka Główna 2
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 13
Małecki Jan Marian ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 56
Małecki Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 36
Małecki Piotr P. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 84
Małecki Zdzisław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Małkowska Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Małkus Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 34
Mamica Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 56
Marchewka Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 139
Markiewicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 29
Markowska-Bochenek Dorota ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 5
Markowski Adam ORCID Biblioteka Główna 299
Marona Bartłomiej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 21
Maroń Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam ORCID 4
Marszycka Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 512
Maryńczak Rafał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 38
Masny Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 26
Mastalerz Jolanta ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Matyjaszek Jarosław ORCID Biblioteka Główna 1
Mazur Błażej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 12
Mazur Stanisław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 73
Mączka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 48
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 23
Mendys Stanisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Mentel Janusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 140
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 46
Mędelska-Włodarczyk Wiesława ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 21
Mędrala Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 1
Michalewska Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Michalik Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Michałowska Kinga ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 4
Micherda Bronisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 220
Michoń Ferdynand ORCID Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 19
Mielecki Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 4
Mierzejewska Ewa ORCID Biblioteka Główna 20
Mierzwa Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 50
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 88
Miklaszewski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 119
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 20
Miksiewicz-Strugacz Marzena ORCID Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 49
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 156
Mikułowska Helena ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 890
Mikułowski Pomorski Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 220
Miłkowska Alicja ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 43
Miodunka Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Mirek Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 37
Misiaszek Zbigniew ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 34
Misiuda Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 66
Miś Grzegorz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 12
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 42
Mituś Ambroży ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 7
Mizdrak Inga ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 3
Młodkowski Paweł ORCID Biblioteka Główna 9
Młynarczyk-Misiuda Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 5
Modrzejewska Anita ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 4
Mojżesz-Wlazły Grażyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 15
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 56
Molo Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 11
Monkiewicz Alfred ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 49
Morawczyński Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 40
Motyka Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Moździerz Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 11
Mroczek Arkadiusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Mrówka Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 7
Müller Renata ORCID Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 43
Musiał-Malago' Monika ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 23
Mynarski Stefan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 425
Myrdko Anna ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 11
Mysiński Aleksander ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 9
Mysona Mieczysław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mytych Michał ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 17
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID