A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 13
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Michoń Ferdynand 5
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 3
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 8
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 6
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3