A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 7
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 5
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 5
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 20
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 6
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki Regionalnej 6
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 11
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4