A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 15
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 35
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 15
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 12
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 18
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 18
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 14
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 2
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 31
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 231
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 13
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 28
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 13
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 50
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 15
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 12
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 18
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki Regionalnej 22
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 54
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 28
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 10
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 66
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 10
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 9
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 17