A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 22
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 35
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 15
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 33
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 40
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 8
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 7
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 29
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 43
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 23
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 7
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 47
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 333
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Mentel Janusz Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 47
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 19
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 63
Michoń Ferdynand Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 15
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 3
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 20
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 10
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 33
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 31
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 5
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 12
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 101
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 41
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 3
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 15
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 104
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 10
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 9
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 17