A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 60
Machaczka Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 19
Machaczka Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 10
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 49
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 15
Maciejewski Marek ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 17
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 102
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 123
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 14
Madej Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 23
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 6
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 13
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Makowiec Marek ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 2
Makowski Mariusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 2
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 9
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 83
Malina Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 73
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 33
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Małecki Piotr Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 67
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Małkowska Agnieszka ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 10
Małkus Tomasz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 24
Mamica Łukasz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 34
Marchewka Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Marcinkowska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 113
Markiewicz Piotr ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 24
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 2
Marona Bartłomiej ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 9
Marszałek Adam 1
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 431
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 29
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 6
Mazur Błażej ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 8
Mazur Stanisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 59
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 42
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 2
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 119
Mesjasz Lidia ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 37
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 15
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Michalik Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 23
Michałowska Kinga ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 2
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 163
Michoń Ferdynand 20
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 42
Miklaszewska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 77
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 93
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 12
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 49
Mikuła Bogusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 125
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 25
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 135
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 33
Miodunka Piotr ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Mirek Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 31
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Misiołek Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 26
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 54
Miś Grzegorz Jednostka Międzywydziałowa, 10
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 28
Mituś Ambroży ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 4
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 45
Molo Marcin ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 5
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 40
Morawczyński Rafał ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 28
Motyka Marek ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Moździerz Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 8
Mroczek Arkadiusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Mrówka Joanna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 31
Musiał-Malago' Monika ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 18
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 393
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 12
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 9
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 17