A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 4
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 3
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 25
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Michoń Ferdynand 5
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 3
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 11
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 1