A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 2
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 7
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 7
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 5
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 4
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 39
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Michoń Ferdynand 7
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 3
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 18
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 14
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 17
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 3
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 2