A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 4
Malina Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 1
Marcinkowska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 5
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 25
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Mesjasz Czesław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Michoń Ferdynand 7
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 12
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 11
Molendowski Edward ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 2