A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 6
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 8
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 2
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 7
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 4
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 13
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 103
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 12
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 9
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Michoń Ferdynand Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 6
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 3
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 8
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 14
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 19
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 24
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 8