A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 14
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 30
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 15
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 11
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 15
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 15
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 9
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 2
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 30
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 211
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 9
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 28
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 12
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Michoń Ferdynand 10
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 10
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 18
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 47
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 27
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 10
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 52
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 8
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 9
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 17