A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 31
Maciaszek Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 38
Maciaszek-Roberts Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 15
Maciejewski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Maciejowska Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 77
Maciejowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 78
Maciuszek Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 10
Madej Wojciech ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 3
Maksymiak Elżbieta ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 7
Malawski Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 37
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 53
Małecka Barbara ORCID Biblioteka Główna 2
Małecki Jan Marian ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 33
Małecki Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Małecki Piotr P. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 10
Małecki Zdzisław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 51
Markiewicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 2
Markowski Adam ORCID Biblioteka Główna 68
Marszycka Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 322
Marzec Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Masny Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 18
Mastalerz Jolanta ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Mączka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 13
Mentel Janusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 61
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Mędelska-Włodarczyk Wiesława ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 16
Michalewska Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Micherda Bronisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 71
Michoń Ferdynand ORCID Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 10
Mielecki Jacek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 4
Mierzejewska Ewa ORCID Biblioteka Główna 11
Mierzwa Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 27
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 17
Miklaszewski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 32
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Mikulski Mieczysław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 34
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 20
Mikułowska Helena ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 814
Mikułowski Pomorski Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 99
Miłkowska Alicja ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 30
Mirek Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 7
Misiuda Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 24
Młynarczyk-Misiuda Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Mojżesz-Wlazły Grażyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 15
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Monkiewicz Alfred ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Musiał-Malago' Monika ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Mynarski Stefan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 125
Myrdko Anna ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 10
Mysiński Aleksander ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Mytych Michał ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 15
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID