A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 2
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 17
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Michoń Ferdynand 6
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 4
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 2