A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 2
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 2
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 2
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 3
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 25
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Michoń Ferdynand Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 2
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 4
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 17
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 8
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 1