A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 9
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 23
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 12
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 5
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 11
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 13
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 12
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 7
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 25
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 190
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 24
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 9
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Michoń Ferdynand 9
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 8
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 6
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 16
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 6
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 36
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 21
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 5
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 43
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 5
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 17