A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 15
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 30
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 15
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 18
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 26
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 16
Malina Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 23
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 10
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Małecki Piotr Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 34
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 231
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Mesjasz Czesław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 34
Mesjasz Lidia ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 10
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 49
Michoń Ferdynand 14
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 11
Miklaszewska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 21
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 46
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 23
Misiołek Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Miś Alicja ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 13
Molendowski Edward ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 14
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 56
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 9
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 17