A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 4
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 6
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 2
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 30
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 7
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 5
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Michoń Ferdynand 2
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 10
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 9
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 5