A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 14
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 29
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 14
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 18
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 14
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 21
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 12
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 30
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 212
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 31
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 11
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Michoń Ferdynand Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 8
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 9
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 18
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 20
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 7
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 45
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 17
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 13
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 56
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 9
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 15