A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 70
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 36
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 41
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 15
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 35
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 101
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 125
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 16
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 33
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Magiera Agata Biblioteka Główna 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 34
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 24
Makieła Kamil ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Makowiec Marek ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 59
Makowski Mariusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 13
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 12
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 103
Malec Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 3
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 92
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 25
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 26
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 32
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 99
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 61
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 77
Manczak Iryna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Marchewka Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 3
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 143
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 34
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 8
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 33
Maroń Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Marszałek Adam 7
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 388
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 47
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa 2
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 23
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna 9
Mazur Błażej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 14
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 114
Mazurczak-Mąka Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 47
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 17
Mendrek Aneta ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 3
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 170
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 56
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 12
Mędrala Małgorzata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 8
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 12
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 45
Michałowska Kinga ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 16
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 236
Michoń Ferdynand 10
Michorowski Michał Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 2
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 40
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 104
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 126
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 38
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 43
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 184
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 172
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 26
Miodunka Piotr ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 56
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 43
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 84
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 14
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 57
Mituś Ambroży ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 34
Mizdrak Inga ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 10
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Moddelmog-Anweiler Emilia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 9
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 75
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 19
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 57
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 65
Motyka Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 18
Mroczek Arkadiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Mrówka Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 9
Mucha Krystian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 3
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 76
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 30
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 393
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 10
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 16