A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 3
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 2
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 1
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 39
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 4
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 5
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 6