A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 3
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 4
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 39
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 9
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 3
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 6