A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 2
Maciaszek Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Maciaszek-Roberts Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 5
Maciejowska Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 2
Maciejowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Maciuszek Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 1
Majewski Henryk ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Malawski Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 6
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Małecki Jan Marian ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 8
Małecki Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Piotr P. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 1
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 13
Markowski Adam ORCID Biblioteka Główna 17
Martyniak Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 63
Mączka Lucyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Mędelska-Włodarczyk Wiesława ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 5
Micherda Bronisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Michoń Ferdynand ORCID Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 2
Mierzejewska Ewa ORCID Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 5
Miklaszewski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mikulski Mieczysław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 5
Mikułowska Helena ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 20
Miłkowska Alicja ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Mojżesz-Wlazły Grażyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 6
Mynarski Stefan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11
Myrdko Anna ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Mytych Michał ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID