A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 4
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 14
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 4
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 5
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 95
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 8
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Michoń Ferdynand 1
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 5
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 8
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 8
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 10