A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 8
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 12
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 9
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 12
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 6
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 12
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 9
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 2
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 19
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 114
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Michoń Ferdynand Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 9
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 6
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 7
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 27
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 7
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 27
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 6
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID