A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 12
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 24
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 11
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 29
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 35
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 6
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 18
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 24
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 12
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 6
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 30
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 206
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Mentel Janusz Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 33
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 5
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 8
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 14
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 9
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 23
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki Regionalnej 20
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 5
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 43
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 16
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 3
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 70
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 8
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 9