A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 5
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 2
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 1
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 6
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 5
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 10
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 58
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 17
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 5
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 13
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 1