A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 9
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 13
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 8
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 19
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 26
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 2
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 14
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 10
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 23
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 115
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Mentel Janusz Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 28
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 7
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 1
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 6
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 8
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 32
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 7
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 3
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 13
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 30
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 6
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 1