A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 17
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 16
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 8
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 62
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 66
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 26
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 26
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 10
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 31
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 2
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 150
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 2
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 9
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 29
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 35
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 41
Michoń Ferdynand 7
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 17
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 13
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 23
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 22
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 14
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 18
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 38
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 8
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 7
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 2
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 17
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 73
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 7
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 1