A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 23
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 19
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 6
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 93
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 94
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 8
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 33
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 43
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 20
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 15
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 6
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 36
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 4
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 160
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 21
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 14
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 47
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Michoń Ferdynand 6
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 24
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 18
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 32
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 29
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 41
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 17
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 36
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 7
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 9
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 28
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 14
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 5
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 286
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 6
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1