A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 8
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 9
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 25
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 28
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 12
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 18
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 2
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 5
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 16
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 73
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 21
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Michoń Ferdynand 5
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 9
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 4
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 18
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 5
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 17
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 5
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 47
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 5