A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 18
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 15
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 68
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 68
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 22
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 29
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 6
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 8
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 25
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 2
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 110
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 17
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 5
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 9
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 34
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 34
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 37
Michoń Ferdynand 5
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 17
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 10
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 2
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 17
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 20
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 16
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 25
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 5
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 7
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 17
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 4
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 73
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 5