A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 30
Machaczka Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 18
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Maciejewski Marek ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 5
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 92
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 96
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 8
Madej Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 4
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 34
Malina Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 44
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 16
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Małecki Piotr Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 19
Małkus Tomasz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Mamica Łukasz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 10
Marcinkowska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 47
Markiewicz Piotr ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 6
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 160
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 1
Marzec Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 12
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 24
Mastalerz Jolanta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Mazur Stanisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 17
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 46
Mesjasz Lidia ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 19
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 5
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Michoń Ferdynand 5
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 24
Miklaszewska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 21
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 38
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 27
Mikuła Bogusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 43
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 16
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 32
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Mirek Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 9
Misiołek Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 14
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 27
Miś Grzegorz Jednostka Międzywydziałowa, 1
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Molendowski Edward ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 13
Morajda Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 10
Morawczyński Rafał ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Musiał-Malago' Monika ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 297
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 5