A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 1
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 2
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 9
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 20
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 6
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Michoń Ferdynand 5
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 6
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1