A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 3
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 4
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 19
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 22
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 12
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 16
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 4
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 59
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 17
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 20
Michoń Ferdynand 5
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 3
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 5
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 13
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 4
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 42
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2