A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 32
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 11
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 11
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 12
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 83
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 89
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 9
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 14
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 9
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 43
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 38
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 1
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 16
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 31
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 7
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 22
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 59
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 14
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 2
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 3
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 152
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 18
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 23
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 34
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 21
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 56
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 23
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 12
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 56
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 3
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 27
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 63
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 45
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 22
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 83
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 42
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 17
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 15
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 35
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 4
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 2
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 3
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 26
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 4
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 9
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 312
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1