A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 3
Maciaszek Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Maciejewski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Maciejowska Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 22
Maciejowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Maciuszek Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 1
Malawski Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 3
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 10
Małecki Jan Marian ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 10
Małecki Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Małecki Piotr P. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 6
Mamica Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 3
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 7
Markiewicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Markowski Adam ORCID Biblioteka Główna 26
Martyniak Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 23
Marzec Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Masny Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Mazur Stanisław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 9
Mączka Lucyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , 2
Mentel Janusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 4
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Michalik Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Micherda Bronisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Mierzejewska Ewa ORCID Biblioteka Główna 2
Mierzwa Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 5
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 1
Miklaszewski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Mikulski Mieczysław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 10
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 12
Mikułowski Pomorski Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 3
Miłkowska Alicja ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Młynarczyk-Misiuda Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 2
Mynarski Stefan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID