A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 16
Machaczka Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 6
Maciaszek Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 7
Maciejewski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Maciejowska Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 32
Maciejowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 38
Maciuszek Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 6
Madej Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 7
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 4
Makówka Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Badań Konsumpcji 1
Malawski Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 21
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 30
Małecki Jan Marian ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 17
Małecki Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Małecki Piotr P. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 14
Małecki Zdzisław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Małkowska Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Małkus Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Mamica Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 16
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 33
Markiewicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 6
Markowska-Bochenek Dorota ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Markowski Adam ORCID Biblioteka Główna 122
Martyniak Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 111
Maryńczak Rafał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 3
Marzec Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 19
Masny Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 8
Mazur Stanisław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 20
Mączka Lucyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , 2
Mendys Stanisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 14
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Michalik Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Micherda Bronisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 26
Mierzejewska Ewa ORCID Biblioteka Główna 4
Mierzwa Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 9
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 15
Miklaszewski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 34
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Mikulski Mieczysław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 10
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 45
Mikułowski Pomorski Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 30
Miłkowska Alicja ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mirek Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 13
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Misiuda Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 19
Miś Grzegorz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 1
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 2
Młodkowski Paweł ORCID Biblioteka Główna 1
Młynarczyk-Misiuda Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Molo Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 17
Morawczyński Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 2
Moździerz Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Murzyn-Kupisz Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Musiał-Malago' Monika ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 6
Mynarski Stefan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 251
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID