A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 15
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 8
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 75
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 70
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 6
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 22
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 29
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 14
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 12
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 6
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 22
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 4
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 82
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 18
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 14
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 24
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 18
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 14
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 18
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 3
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 20
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 40
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 14
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 6
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 22
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Mojżesz-Wlazły Grażyna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 4
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 273
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1