A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 8
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 35
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 33
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 8
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 5
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 4
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 20
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 2
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 16
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 5
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 1
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 4
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 9
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 4
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 2
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15